Deze email kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u dringend verzocht de inhoud niet te gebruiken en deze niet op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Wij verzoeken u ons per direct te informeren door een antwoordmail en vervolgens de emails uit uw systemen te verwijderen. De inhoud van een verzonden email is uitsluitend informatief. Kerdèl Business Development wijst elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email van de hand.

This email may contain personal or confidential information and is intended for use by the addressee only. If you are not the addressee, we request to neither use the content nor disclose it to third parties in any way. We urgently request to inform us immediately by reply mail and subsequently delete the emails from your systems. Any email sent is intended for information purpose only. Kerdèl Business Development disclaims any liability for damages resulting from the use of email.

.