De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT (https://www.kerdel.net en https://kerdel.net). Door deze site te benaderen, bezoeken en/of informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers en gebruikers. Hoewel KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT geen controle heeft. KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behoudens de berichten op de home-page die zijn voorzien van “deel”-knoppen, is het niet toegestaan informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KERDÈL BUSINESS DEVELOPMENT of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.