Logo-payoffTVVL

Een vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen, mensen met een hart voor techniek en innovatie.

Doel van de vereniging is kennisdeling en kennisoverdracht. Deling vindt plaats in verschillende vormen en samenstellingen. Voor en door leden. Overdracht vindt plaats door middel van opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen. TVVL is hiermee uitgegroeid tot een belangrijk kennis- en opleidingsinstituut voor de installatiesector.
TVVL Magazine is toonaangevend en wordt breed verspreid onder leden, bedrijven en verwante instanties binnen de sector.

calendarTVVL is een kennisnetwerk van ruim 1000 persoonlijke leden en 450 begunstigers. Kennisgebieden: klimaattechniek, sanitaire techniek, elektrotechniek, en gebouwautomatisering/beheer.

 


Betrokkenheid Jan Kerdel

Voorbereiding en publicatie “Spelregels voor integraal ontwerpen”. Samenwerkingsproject BNA en TVVL. Gerealiseerd 1 april 2015.

Voorzitter EXPERT-groep Gebouwautomatisering en Beheer (GB). Febr. 2015 – actueel.

Voorzitter werkgroep opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en Beheer, in samenwerking met de Branchevereniging Gebouwautomatisering (FHI). 2014 – 2015.

Projectleider GB4 “Gebruikersvriendelijke software” van Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer (GB). 2014 – 2015.

Lid hoofdbestuur (portefeuillehouder Regionetwerk). 2011 – 2014.

Medeoprichter van de Dutch Building Commissioning Association (DBCA)** 2010 – 2012.

Voorzitter werkgroep Imago en Identiteit TVVL, waarin o.a. cultuurverandering “van trots op positie naar trots op resultaat” en de introductie nieuwe van een nieuwe huisstijl uitgewerkt zijn. 2009 – 2011.

Lid algemeen bestuur. 2007 – 2011.

Splitsing van de afdeling ET&GBT en voorbereiding/oprichting van de afdelingen Elektrotechniek (Wim Zeiler), resp. Gebouwautomatisering en Beheer (Jan Kerdel). 2007.

Voorzitter afdeling Gebouwautomatisering en Beheer. 2006 – 2011.

Lid redactieraad TVVL-Magazine. 2006 – 2011.

**De DBCA verenigt opdrachtgevers, overheden, ingenieursbureaus, installatiebedrijven en kennisinstituten in het streven naar een gebouwprestatie die kan worden geborgd gedurende de levensduur. De DBCA opereert volgens internationale inzichten (BCA). Door het kiezen van de juiste methodiek (commissioning) zullen ontwerp en realisatie met elkaar overeen komen en met relatief weinig extra inspanning kan dit gedurende de levensduur worden gehandhaafd. Voor de gebouw-eigenaar betekent dit substantieel lagere levensduurkosten.
Bijgewerkt: 02-04-2015