screen_20131222_205039Energie innovaties voor de gebouwde omgeving

TKI EnerGO maakt deel uit van de Topsector Energie en is opgericht om de ontwikkeling en toepassing van efficiënte en duurzame energie oplossingen in de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Daarbij richt het programma zich op projecten met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Met het bedrijfsleven, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen is in 2012 een innovatiecontract met de sector opgesteld voor het thema Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. De innovatiethema’s uit het innovatiecontract vormen de basis voor de programmering van TKI EnerGO.
In april 2013 is dit programma geactualiseerd met focus op innovaties die de grootste impact hebben om de gebouwde omgeving uiteindelijk energie neutraal te krijgen.

In het FD van 12 april 2015 staat een interessant portret van TKI Energo-voorzitter Teun Bokhoven.


Betrokkenheid Jan Kerdel

TKI EnerGo (Nederlands Topsectoren beleid, Energie innovaties voor de gebouwde omgeving). Lid bestuur EnerGo. 2014- heden.

Bijgewerkt: 19-04-2015